PATENTS    .
Patent Electronic Business Center > Publication Site for Issued and Published Sequences

Publication Site for Issued and Published Sequences (PSIPS)

PSIPS Homepage Home     PSIPS FAQ PSIPS FAQ     PSIPS Help PSIPS Help    PSIPS Accessibility PSIPS Accessibility   


Viewing Sequence(s): 11648 of 33915 for Document # US09587003B2

Search Format
 SEQ ID NO 11648
 LENGTH: 1233
 TYPE: DNA
 ORGANISM: Artificial Sequence
 FEATURE: 
 OTHER INFORMATION: Description of Artificial Sequence: Synthetic
   coding sequence
 SEQUENCE: 11648
atggccgtgc agcccaagga gaccctgcag ctggagagcg ccgccgaggt gggcttcgtg    60
agattcttcc agggcatgcc cgagaagccc accaccaccg tgagactgtt cgacagaggc   120
gacttctaca ccgcccacgg cgaggacgcc ctgctggccg ccagagaggt gttcaagacc   180
cagggcgtga tcaagtacat gggccccgcc ggcgccaaga acctgcagag cgtggtgctg   240
agcaagatga acttcgagag cttcgtgaag gacctgctgc tggtgagaca gtacagagtg   300
gaggtgtaca agaacagagc cggcaacaag gccagcaagg agaacgactg gtacctggcc   360
tacaaggcca gccccggcaa cctgagccag ttcgaggaca tcctgttcgg caacaacgac   420
atgagcgcca gcatcggcgt ggtgggcgtg aagatgagcg ccgtggacgg ccagagacag   480
gtgggcgtgg gctacgtgga cagcatccag agaaagctgg gcctgtgcga gttccccgac   540
aacgaccagt tcagcaacct ggaggccctg ctgatccaga tcggccccaa ggagtgcgtg   600
ctgcccggcg gcgagaccgc cggcgacatg ggcaagctga gacagatcat ccagagaggc   660
ggcatcctga tcaccgagag aaagaaggcc gacttcagca ccaaggacat ctaccaggac   720
ctgaacagac tgctgaaggg caagaagggc gagcagatga acagcgccgt gctgcccgag   780
atggagaacc aggtggccgt gagcagcctg agcgccgtga tcaagttcct ggagctgctg   840
agcgacgaca gcaacttcgg ccagttcgag ctgaccacct tcgacttcag ccagtacatg   900
aagctggaca tcgccgccgt gagagccctg aacctgttcc agggcagcgt ggaggacacc   960
accggcagcc agagcctggc cgccctgctg aacaagtgca agacccccca gggccagaga   1020
ctggtgaacc agtggatcaa gcagcccctg atggacaaga acagaatcga ggagagactg   1080
aacctggtgg aggccttcgt ggaggacgcc gagctgagac agaccctgca ggaggactac   1140
ttcgtggaca gccagatcct gaccgacctg cccagaagct tcaaggacaa gcagcagacc   1200
tacaagatcg tgaccgacag catcagagtg tag                 1233

					
First Sequence
First Sequence
Previous Sequence
Previous Sequence
Next Sequence
Next Sequence
Last Sequence
Last Sequence

To search patent and publication full text please visit the PatFT web site eBusiness
To order PSIPS data on CD-ROM media please visit the Document Services Division eBusiness
National Center for Biotechnology Information at the National Library of Medicine
KEY: e Biz=online business system fees=fees forms=formshelp=help laws and regs=laws/regulations definition=definition (glossary)
For help using PSIPS you can call the Patent Electronic Business Center at 866-217-9197 or contact them via Email at EBC@uspto.gov


HOME | SITE INDEX| SEARCH | eBUSINESS | HELP | PRIVACY POLICY